July 17, 2024

เควิน เจมส์

หลังจากที่ Movies Reviewer ใช้ช่วงเวลาให้กับภารกิจทั้งหมดในชีวิตประจำวัน ไม่มีอะไรดีกว่าการนั่งดูภาพยนตร์เพื่อพักผ่อนและสนุกสนานกับเรื่องราวที่น่าตื่นเต้น ถึงแม้ว่าเราอาจจะค้นหาภาพยนตร์ที่ไม่ค่อยได้รับความนิยมมากนักในตอนแรก อย่างเช่น “Sandy Wexler: แซนดี้ เวกซ์เลอร์” แต่ทั้งนี้ไม่ควรให้ความคิดเห็นที่เห็นได้จากผู้คนที่เราเห็นในสังคมสื่อออนไลน์เข่นโซเชียลมีเดียเป็นตัวแทนของความเชื่อมต่อระหว่างเราและภาพยนตร์เหมือนกับสื่อของชีวิตจริงๆ “Sandy Wexler: แซนดี้ เวกซ์เลอร์” เป็นภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับการเป็นผู้จัดการศิลปะในวงการบันเทิงในยุคที่ประสบความสำเร็จมาเป็นเวลานาน...